REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 § 1. Postanowienia wstępne

 1. Właścicielem sklepu internetowego mieszczącego się pod adresem gorsky.pl (dalej jako „Sklep Internetowy”) jest F.P.H. Gorsky – Jan Górski z siedzibą: ul.Majerczykówka 1D, 34-520 Poronin; wpis do CEIDG-1, NIP: 736 103 68 33 REGON:491898532 (dalej  jako „Sprzedawca”).
 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym są rzemieślniczymi wyrobami regionalnymi oraz rękodziełem; nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wykonane w Polsce.
 4. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą:
  a) telefonu pod numerem: 18 20 742 55 oraz 609 611 066
  b) poczty elektronicznej pod adresem: contact@gorsky.pl

§ 2. Ceny

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami końcowymi (ale nie zawierają podatku VAT – w chwili obecnej Sprzedawca jest zwolniony podmiotowo z podatku VAT- podatku od towarów i usług ).
 2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Jako dowód każdej transakcji Sprzedawca wystawia paragon albo rachunek.
 4. Cena produktu nie zawiera kosztów przesyłki.

§ 3. Rejestracja użytkownika

 1. Klient może korzystać ze Sklepu Internetowego 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do Sklepu Internetowego Klienci będą powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Do przeglądania przez Klienta asortymentu Sklepu Internetowego nie jest wymagana rejestracja.
 3. Do składania zamówienia przez Klienta nie jest wymagane założenie bezpłatnego konta użytkownika.
 4. Do prawidłowej rejestracji konta użytkownika niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego tj. podanie adresu e-mail i hasła oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 5. Na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, wysłane zostanie potwierdzenie rejestracji.
 6. Po założeniu konta użytkownika każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 7. W celu usunięcia konta użytkownika Klient wysyła wiadomość e-mail na adres: zofia@gorsky.pl, z prośbą o usunięcie konta i wskazaniem adresu e-mail, który został zarejestrowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

§ 4. Realizacja zamówienia

 1. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym łączy się z obowiązkiem zapłaty przez Klienta za zamówiony towar.
 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w przedmiocie dostępności czy parametrów technicznych i innych właściwości towaru należy skontaktować się z obsługą Sklepu Internetowego.
 3. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie zawarcia transakcji.
 4. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia Klienta.

§ 5. Formy płatności

   

 1. Sklep Internetowy oferuje następujące formy płatności:
  a) przelewem na numer rachunku bankowego Sklepu Internetowego,
  b) za pobraniem, wówczas należność jest pobierana przez listonosza lub kuriera,
  c) osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

  § 6. Koszty dostawy

 1. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub na życzenie klienta za pośrednictwem kuriera.
 2. Koszty przesyłki uzależnione są od wielkości, ilości zamówionego towaru oraz przewoźnika.
 3. Koszt wysyłki pokrywa Klient według aktualnego cennika, umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Prosimy o sprawdzenie paczki przy przewozniku, w przypadku niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem lub stwierdzeniu uszkodzeń, prosimy o spisanie protokół na druku, który powinien mieć kurier. Przy widocznych uszkodzeniach prosimy również o zrobienie zdjęć uszkodzeń. Za uszkodzenia powstałe w transporcie odpowiada firma transportowa.

§ 7. Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, przysługuje w terminie 14 dni prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Termin o którym mowa w ustępie powyżej biegnie:
  a) w przypadku wydania przedmiotu umowy – od momentu odbioru przedmiotu umowy przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  b) w przypadku zakupu przez Klienta wielu rzeczy – od momentu przekazania ostatniej rzeczy, partii lub części,
  c) w przypadku gdy umowa przewiduje regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony – od dnia objęcia w posiadanie przez Klienta pierwszej z rzeczy,
  d) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Klient może odstąpić od umowy poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Klient przy odstąpieniu od umowy nie musi korzystać z formularza załączonego do regulaminu.
 5. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie Sprzedawcy oświadczenia przed jego upływem.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwraca Klientowi wszelkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy ze zwykłych sposobów dostarczenia rzeczy przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu dodatkowych poniesionych przez Klienta kosztów.
 9. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego środka zapłaty jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla Klienta z dodatkowymi kosztami.
 10. Klient ma obowiązek niezwłocznego zwrotu towaru Sprzedawcy w terminie nie późniejszym niż w ciągu 14 dni od dnia dokonania odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przedmiotu pocztą.
 11. Klient ponosi tylko koszty bezpośredniego zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
 12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 8. Gwarancja i Postępowanie reklamacyjne

 1. Sklep Internetowy gorsky.pl gwarantuje swoim Klientom dostawy produktów wolnych od wad, zgodnych z przedstawionymi na stronach specyfikacjami i opisami lub ustaleniami z Klientem. W przypadku stwierdzenia odstępstwa od w/w gwarancji należy o tym fakcie powiadomić Sprzedawcę: telefonicznie: 609 611 066 lub mailowo : zofia@gorsky.pl. Sklep gorsky.pl gwarantuje w takim przypadku wymianę produktów na wolne od wad lub obniżenie ceny – zgodnie z życzeniem i w terminie uzgodnionym z Klientem.

§ 9. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

 1. Składając zamówienie w Sklepie internetowym, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz ich przetwarzanie w celu realizacji umowy. Klient podaje swoje dane dobrowolnie, ale brak podania danych uniemożliwia lub utrudnia realizację umowy.
 2. Administratorem danych osobowych jest 'Gorsky’ Jan Górski z siedzibą : Majerczykówka 1d, 34-520 Poronin. Dane osobowe gromadzone są przez Sprzedawcę z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa oraz przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.
 3. Dane Osobowe użytkowników są wykorzystywane do celów związanych z działaniem sklepu, w tym sprzedaży, do kontaktowania się z klientem w sprawach dotyczących zamówień, do realizacji zamówień złożonych przez Użytkownika, do zapewnienia bezpieczeństwa usług, do celów statystycznych oraz do celów marketingowych takich jak, mailing i remarketing. Mogą być również przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta.
 4. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez Administratora bezterminowo. Dane mogą zostać usunięte po wyrażeniu przez Użytkownika chęci ich usunięcia.
 5. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sklepu informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji zamówienia. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu zamówienia.
 6. Każdy klient ma prawo do : wglądu w swoje dane, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, żądania ich usunięcia a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przesyłania danych osobowych w internecie, Sklep Internetowy stosuje protokół transmisji SSL (Secure Socket Layer). SSL to system szyfrowania danych przesyłanych między przeglądarką na komputerze Konsumenta a serwerem Serwisu.
 8. Prawidłowe działanie Strony Internetowej gorsky.pl wymaga korzystania z plików cookies, zwanych ciasteczkami. Ciasteczka to pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które zapewniają funkcjonalność strony oraz umożliwiają dokonywanie zakupów. Korzystając ze Strony Internetowej Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Sklep internetowy plików cookies. Klient może nie wyrazić zgody na zastosowanie plików cookies i zablokować taką opcję w ustawieniach swojej przeglądarki, jednakże będzie to się wiązać z nieprawidłowym działaniem Strony Internetowej. Sklep Internetowy gorsky.pl korzysta z trzech rodzajów plików cookies:
  a) Pliki cookies tymczasowe – usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki,
  b) Pliki cookies trwałe – zachowywane na komputerze użytkownika po zakończeniu korzystania ze strony,
  c) Pliki cookies podmiotów zewnętrznych.
  Za zgodą Klienta dane osobowe mogą być zapisane w plikach cookies na komputerze użytkownika. Dzięki temu strona zachowuje preferencje i dane osobowe użytkownika podczas kolejnej wizyty. Opcja ta powinna być stosowana tylko w przypadku komputerów osobistych, w przeciwnym wypadku dane Klienta mogą być odczytane przez inne osoby korzystające z tego samego komputera.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy aktualnie obowiązującego prawa w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.829).
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014.
 5. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia zmian na stronie Sklepu Internetowego. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 6. Każdy użytkownik Sklepu Internetowego ma możliwość pobrania treści niniejszego regulaminu ze strony internetowej mieszczącej się pod adresem www.gorsky.pl i zapisania go na własnym nośniku danych.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Szanowni Państwo,

Informujemy, że sklep jest zamknięty do odwołania. Najmocniej przepraszamy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dear Sir or Madam,

Please be advised that our store is temporarily closed. We apologize.